Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

Velen zijn gewend om God voor te stellen als een persoon. Carel ter Linden zegt daarover: wij moeten beseffen dat het daarbij gaat om een beeld, dat wij niet mogen overvragen door daaraan eigenschappen toe te kennen, die dat beeld niet dragen kan. Als het in de bijbel over God gaat, gaat het over ons mens- zijn als een opdracht. God, de Essentie van het bestaan, zoals het oude Israël dat heeft begrepen, is ethisch van karakter. De discussie of er een God 'bestaat' of niet, kunnen we achter ons laten, als we het woordje 'God' bewaren voor het geheim van deze wereld. De geboden hebben met dit geheim te maken, in de geloofstaal van de bijbel, met 'God'. De enige vraag die telt is: Wàt is het geheim van deze wereld en van het leven? Waar gààt het in dit leven om? Wat vrààgt het leven van ons?

 

God als het Essentiële

Carel ter Linden schrijft dat de gedachte van God als het Essentiële, helderheid schept in zijn kijk op het heilige krachtenveld dat hij wel 'God' wil blijven noemen. Door de kostbare verhalen van de bijbel, die nu eenmaal met de oude voorstelling van een God die in de hemel woont, verbonden zijn, kan hij het woord 'God' niet missen. Als hij het woord 'God' nader zou moeten omschrijven, zou hij zeggen: het gaat om een innerlijk ervaren beslissend appèl, tot verantwoordelijkheid voor deze aarde en alle leven. Om een samenleven in vrede en rechtvaardigheid gaat het, om een andere, meer humane wereld. De menselijke geschiedenis is een continu leerproces, in de ontwikkeling van de wereld naar een grotere humaniteit.

 

Het heilig krachtenveld

Het enige waarmee Carel ter Linden het woord 'God' zou willen verbinden, zijn de krachten die deze wereld in stand houden en het leven mogelijk maken. Krachten als liefde en trouw, recht en barmhartigheid, verontwaardiging over en bevrijding uit onrecht, vergeving, verzoening. Waar mensen strijd voeren tegen honger en armoede, waar wij deze aarde en haar rijkdommen leren delen, waar kinderen in vrijheid kunnen opgroeien en kansen krijgen om zichzelf te ontplooien, waar mensen naar elkaar omzien, daar is God in het spel. Waar in ziekenhuizen en in rampgebieden door artsen en helpers gevochten wordt om mensenlevens te redden, raken zij aan God.

 

De elementaire waarden

De uitzonderlijke inzichten van het oude Israël over recht en onrecht, wat humaan is en inhumaan, hebben eeuw na eeuw onze cultuur diepgaand beïnvloed. De samenleving mag, wat Carel ter Linden betreft, minder godsdienstig worden, als de verbinding met die elementaire waarden maar bewaard blijft.

 

Harm Bosscher (uit: 'Wat doe ik hier in GODSNAAM' door ds. Carel ter Linden)