Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

 

Dood van Jezus

Het sterven van de Joodse Jezus betekent de voltooiing en bevestiging van een leven waarin hij zijn volk opriep tot trouw aan het verbond met God. Sommige mensen denken dat Jezus moest sterven voor hun zonden, maar dat is een orthodoxe visie,  hij kwam om te leven! Hij belichaamde  liefde en barmhartigheid met zijn leven. Hij  raakte, in de radicaliteit waarmee hij de Thora uitlegde en toepaste, aan de wortels van de samenleving. Dat kan de leiders van Jeruzalem ertoe hebben gebracht zich van Jezus te willen ontdoen. 

 

Opstanding van Jezus

Opstanding betekent dat al wat Jezus in zijn leven gezegd en gedaan heeft in Gods geest, niet meer van deze aarde is weg te denken. Hij sterft, zijn lichaam begeeft het, zijn denken en voelen wordt uitgewist. Hij  is gedood, maar zijn geest leeft voort in zijn volgelingen.  

De evangelisten hebben met hun voorstelling van een uit zijn graf bevrijde en tot nieuw leven gewekte Jezus, aansluiting gezocht bij de Grieks-Romeinse denkwereld van die dagen, vertrouwd met het idee van opwekking uit de dood van halfgoden, koningen en helden. Deze opvatting was echter niet Joods.  

 

Verschijning van Jezus 

Verschijningsverhalen zijn in de Joodse en niet-Joodse cultuur van die dagen vrij algemeen. Het gaat daarin  niet om een feitelijke toedracht, maar om een diepzinnig verhaal.

Essentieel in het Paasgebeuren is wat de leerlingen van Jezus overkomt na zijn dood als zij 'in zak en as zitten', diep in de put zitten, verbijsterd en verlamd zijn. Zij hadden de deur op slot gedaan, maar plotseling ervaarden zij hem als in hun midden. Zij komen tot inzicht wie hij werkelijk in zijn leven voor mensen is geweest. In hen ontwaakt het besef dat het nu op hen aankomt. Hij is als het ware opgestaan in het leven van zijn volgelingen, waardoor hun leven  verandert. 

 

Erfenis van Jezus 

Wie door de persoon van Jezus geraakt is en zich in het leven op hem wil oriënteren, erft daarmee ook zijn inspiratiebronnen: de Thora en de Profeten uit het Oude Testament, met al wat dat inhoudt aan verantwoordelijklheid voor de medemens.  De toekomst van de wereld en de zin van het mens-zijn, staan of vallen met de vraag of mensen zich willen laten leiden door de geest van God, door wie ook Jezus van Nazaret zich in zijn leven gedragen wist.  Waar mensen in de omgang met elkaar zich daardoor laten leiden, gebeuren dingen ten goede. Al wat in het leven van mensen in die geest is, vormt een onmisbare schakel in het grote proces van de wording van deze wereld.                                        Harm Bosscher

(Deze tekst is gebaseerd op: 'Wat doe ik hier in GODSNAAM' en 'Wandelen over het water' door ds. Carel ter Linden)