Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

 

In de loop van de jaren is het Huub Oosterhuis duidelijk geworden dat de bijbel niet gaat over het eeuwige leven, over de hemel, maar over het leven op aarde. De ondertitel van de bijbel is 'de ontdekking van de aarde', niet 'de ontdekking van de hemel'. De bijbel gaat over het leven van onderdrukten en van vreemdelingen op aarde. In hun hart en hun verstand is opgekomen dat er op aarde een ander leven mogelijk moet zijn. Het visioen van een nieuwe aarde van gerechtigheid en vrede.                       Harm Bosscher

 

Laat ze blijven

Het gedicht met deze titel is uit de bundel 'Die wij denken' van Huub Oosterhuis.

Waar je bent geboren en getogen

moet je daarvandaan -

wie heeft dat beslist?

 

Had je willen zijn geboren

als je dat tevoren wist?

 

Handen af, zingt mijn geweten,

laat ze blijven, laat ze blijven.

God en bijna iedereen

staat aan hun kant.

 

Overheid,

doe niet zo verbeten.

Maak een beter

liever Nederland.

 

Alles voor allen

De titel van het boek van Huub Oosterhuis: 'Een huis waar alles woont', betekent: 'alles-voor-allen': gemeenschap, zinsverband en 'zin van het leven'. Alles wat het tegendeel is van leegte, onland, ongein, onzin. Trefpunt waar het grote verhaal wordt hooggehouden, dat alles ten goede moet komen aan allen, en dat niemand er niet bij hoort – het volstrekte tegendeel van wat ooit en tot op vandaag 'klassenmaatschappij' genoemd wordt. 

 

Zich thuis voelen

Huub Oosterhuis zou graag een keten van huizen zien ontstaan voor asielzoekers. En  gastverblijven, kloosters van de eenentwintigste eeuw, waar ook ongewone, onmogelijke mensen kunnen wonen. Samen met gewone, voor het snelle leven van deze eeuw iets meer toegeruste mensen. Een netwerk van huizen waar het grote 'alles- voor-allen' verhaal wordt gelezen, gespeld, gezongen, ondervraagd, uitgelegd, betwijfeld, aangevochten, bepleit, alsof het leven er vanaf hangt. 

 

Voor wie nog meer? 

Voor wie uit de kerken zijn weggeraakt maar nog leven in het verhaal dat zij daar ooit vernamen. En voor wie nog nooit in een kerk zijn geweest, zelfs nooit met het grote verhaal in contact zijn gekomen, maar die vermoeden dat het bestaat en er zich voor zouden kunnen openen als het hun wordt aangeboden.