Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

Op zondagmiddag 20 oktober komt ds. Carel ter Linden terug in Oegstgeest voor een lezing en gesprek. In maart 2017 was Carel ter Linden in het programma 'Het Vermoeden' in gesprek met Annemiek Schrijver. Hierbij enkele gedachten uit dat gesprek en uit zijn boek 'Wat doe ik hier in GODSNAAM?'          Harm Bosscher. 

                                  

Dit is mijn leven

In het gesprek zei Carel ter Linden: Ik geloof niet meer dat God deze wereld en ook mij geschapen heeft. Ik ben er nadat mijn ouders elkaar bemind hebben, toen was ik er ineens. De adem die ik bij mijn geboorte ontvangen heb, geef ik als ik dood ga, weer terug. Vroeger dacht ik: als ik dood ben, zal ik eindelijk God zien. Nu denk ik: dat kan eigenlijk niet. Ik aanvaard het einde van mijn leven in dankbaarheid voor wat ik heb ontvangen. Ik hoop dat mijn leven iets heeft bijgedragen voor mijn kinderen, vrienden, de mensen voor wie ik dominee was.    

 

Een leven na de dood?

De gedachte van een 'opgenomen worden in de hemel', is mij vreemd geworden, schrijft Carel ter Linden in zijn boek. Ik wil benadrukken dat ik niemand iets wil afnemen. Ik heb mijzelf hiermee iets afgenomen. Want wat zou ik mijn lieve vrouw graag terugzien, de moeder van mijn kinderen. En mijn wijze vader en moeder. Wij hebben soms grote moeite met het besef dat het leven straks voorbij zal zijn. Ik geloof ook niet dat Jezus nog leeft. Het gaat erom dat de woorden en daden van Jezus van eeuwige betekenis zijn. Al wat in het leven van Jezus, en van ons, in de geest van God was, vormt een schakel in de wording van deze wereld.       

 

Geen wonderen

In het gesprek zegt Carel ter Linden: Het leven is voor mij wel een en al verwondering, maar soms ook verbijstering. Ik geloof echter niet in wonderen, zoals: wandelen over het water of de vermenigvuldiging van vijf broden tot voedsel voor 5000 mensen. Er gebeuren geen wonderen, in de zin van een plotselinge ingreep van 'hogerhand'.  De Bijbel bevat diepzinnige verhalen die iets zeggen willen. De essentie van het mens-zijn houdt in: levenskracht en levensmoed, eerbied voor het leven, trouw, liefde, zorg, recht, mededogen,  barmhartigheid, vergeving, verzoening. Het gaat in het leven om eeuwige beginselen zoals al beschreven in de 'tien geboden'.