Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

 

Het lijdensverhaal nagespeeld

Je kunt het bijbelse verhaal over Jezus op allerlei manieren tot leven laten komen. Je kunt het lezen en toepassen op je eigen leven (zoals bijvoorbeeld in de kerk gebeurt). Je kunt het zo getrouw mogelijk proberen weer te geven in een historische film (Mel Gibson's The Passion of Christ). Of je speelt het na in een moderne context, waarbij je details van het heden en details van het verleden in elkaar over laat vloeien. Dat doen de Passiespelen, dat doet Jesus Christ Superstar, en dat doet ook The Passion.  

 

Het heilige buiten de kerk 

De muzikale opvoering van het lijdensverhaal van Jezus wordt dit jaar verzorgd op donderdag 18 april in Dordrecht. In 2014 waren er al 200.000 mensen bij aanwezig en jaarlijks kijen er via tv al ruim 3 miljoen mensen mee. Ook veel ongelovigen worden door The Passion geraakt. Dit past in onze cultuur waar het heilige voor veel mensen niet meer in de kerk gebeurt, maar elders wordt gevonden. De rollen in The Passion worden vertolkt door bekende Nederlanders, en de liederen zijn Nederlandstalige songs die door de context van The Passion ineens een heel andere lading krijgen.

 

Beleving van de The Passion

Het meelopen in die processie is een uitdrukking van verbondenheid met een traditie van ouders en grootouders. Het is een teken van gemeenschap met de mensen met wie men naar The Passion  toegaat. Het is een 'zich aansluiten' bij het verhaal van iemand 'die een goed mens was', om uit te drukken dat men het goede wil doen. Het is het opdragen van een bijzondere avondwandeling aan een overledene of aan iemand die het moeilijk heeft. Een stille tocht tegen zinloos geweld. De beleving van 'het andere', van iets dat groter is dan wijzelf. Het gaat om zich  geraakt voelen door wat we noemen 'de grote vragen' van het leven. 

 

Verschil met de evangeliën

Waar moeten kijkers zich bewust van zijn? Voor de joodse context van Jezus' leven is beperkt aandacht; al is er wel sprake van de Messias. Het verhaal wordt verteld als een universeel verhaal  van lijden en eenzaamheid, van vergeving en liefde. Er is verschil in de rol van Judas en in de rol van Pilatus. De evangeliën vertellen over het lijden en sterven van Jezus, maar niet over de gruwelijke praktijk van zijn kruisiging, terwijl het fysieke lijden van Jezus in The Passion juist een belangrijk thema is.  

Harm Bosscher

Uit: 'God, iets of niets', door Taede A. Smedes en uit: '5 dingen die elke kijker moet weten' (zie volledige tekst op internet) door Stefan