Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

HIER BEN IK

Verschrikkelijk is de wereld. 

Geen Jezus zal Aleppo redden

en zijn god

zwijgt zo diep in alle talen

dat het voelt alsof hij niet bestaat,

nooit heeft bestaan, niet kan, niet wil -

wat is er met mijn brein

dat ik hem steeds weer denk?

 

Er zal nooit, nergens

een begin van redding zijn

als tenminste niet één mens zegt

'hier ben ik'

en ziende om zich heen

zoekt of er nog één is, nog twee of drie

met vonken licht 'hier ben ik'

in hun ogen

 

In diepe nacht – geen ster te zien

geen engelzang te horen -

zullen zij gaan                                                  

om wat misschien nog kan,

te hopen valt, te redden is

 

één vluchtkind kantje boord

voorgoed geboren.

 

Deze wereld: twee- of driemaal

niet te tellen naamloos velen

die 'hier ben ik' zijn

en doen wat moet gedaan.

 

Religieuze gedichten

Van Huub Oosterhuis (1933), dichter en theoloog, verscheen na lange tijd in 2017 weer een bundel met religieuze gedichten: 'Die wij denken'. Op de achterkant van het boek lees ik: 'Wel of geen god? Een leven na de dood? Je denkt het, je zou het willen. Of je denkt het niet, je kunt je er niets bij voorstellen. Het is een niet te geloven verhaal. Binnen dit verhaal stelt Huub Oosterhuis indringende vragen die ieder lezer, wetend, niet wetend, twijfelend, verlangend, zal herkennen. Geestelijke oefeningen zijn het, deze nieuwe gedichten'. Het gedicht 'Hier ben ik', Kerstavond 2016, is eerder  gepubliceerd  in Trouw van 24 december 2017.

 

Wat met God wordt bedoeld

In een interview in Trouw van 22 december 2017 zegt Oosterhuis dat de titel van zijn bundel impliceert dat hij denkt dat God een gedachte is. Hij schrijft in deze bundel God voornamelijk met een kleine letter: 'god' dus.  De enige God die voor hem geloofwaardigheid oproept, is die van het bijbelse verhaal is. Dus die schrijft hij met een hoofdletter. De god die wij denken, babbelen en twitteren, schrijft hij met een kleine letter. Deze bundel is uitzuiveren wat in de Bijbel met God wordt bedoeld.

Hij zegt dat hij zich in gedichten veel meer permitteert dan in liturgische teksten. Een gedicht moet een mate van redelijkheid en een mate van 'mysterieusheid' hebben. Het moet een beetje schuren. De gedichten in deze bundel zijn in discussie met het godsbeeld van de Bijbel en alle andere godsbeelden.                      Harm Bosscher