Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

Start gesprekskring over het boek 'Angst voor de mythe' (70 blz.) van dr.Arne Jonges, theoloog. Hij geeft in zijn boek toelichting op het onderwerp met diverse nieuwtestamentische teksten. Iedereen welkom, max. 12 deelnemers. Bijeenkomsten in het Dorpscentrum op donderdagmiddagen van 14u.30 tot 16u.30 op 11 okt, 8 nov, 13 dec, 17 jan, 14 feb, (14 mrt reserve). Gespreksleider is dr.Lammert Leertouwer.  Kosten € 5.-per middag voor zaalhuur, koffie en thee. Opgave bij Lammert Leertouwer  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Gerrie Kooijman tel. 0618392604                Harm Bosscher

 

Mythologische beelden

Wereldbeeld en levensbesef zijn sinds de Verlichting drastisch veranderd. Het heelal is te groot geworden om nog plaats te bieden aan een hemel en een hel. Over God kan slechts binnen een godsdienstige context en niet anders dan in symbolische termen worden gesproken. Er is geen andere vorm om daarover te verhalen dan door gebruik te maken van mythologische beelden.

De mythe is een verhaal dat is gegroeid in een godsdienstige  gemeenschap in samenhang met riten en symbolen. In de mythe wordt het godsdienstig besef van een gemeenschap tot uitdrukking gebracht. 

 

De vroegste gemeenten

Wat weten we van de geloofsopvattingen en het daarmee verbonden ritueel in het vroege christendom? De vroegste geschriften tonen ons een onversneden mythe, gecombineerd met een doop- en maaltijdritueel. Daar heeft zich een gemeente-theologie ontwikkeld  waarvan slechts brokjes in de evangeliën zijn opgenomen. We moeten accepteren dat daardoor het geloof uit flarden bestaat. De teksten van de Bijbel zijn meer illustraties bij en inspiratie voor het liturgisch vormgegeven geloofsverhaal. Ze zijn in steeds mindere mate wat ze in het verleden waren: bewijsplaatsen van het geloof. Geen enkele wetenschappelijke methode stelt ons in staat een betrouwbaar verhaal te leveren over de persoon van Jezus of van Paulus of van welke belangrijke bijbelse figuur dan ook.

 

De historische Jezus

Wat te denken van Jezus? Steekt er een 'echte historische Jezus' achter de Jezus van de evangeliën? Albert Schweizer  concludeerde al rond 1900 in zijn studie Die Geschichte der Leben Jesu Forschung, dat de zoektocht naar een historische figuur achter de 'vertelde figuur' een onbegaanbare weg is. Misschien zijn er in de evangeliën wel 'herinneringen' aan een mens Jezus verwerkt, maar wellicht ook nog geheel andere tradities uit die tijd, alsmede toegevoegde verhalen uit de situatie van de verteller. De vraag naar de 'echte Jezus' komt echter toch steeds opnieuw op, ook in onze tijd.  

 

Arne Jonges meent dat wie bezorgd is om de toekomst van het christendom, de centrale mythe en symbolen moet zien te redden die vorm geven aan het christendom, door deze begrijpelijk en geloofwaardig te maken.