Rubriek in Oegstgeester Kerkblad

Sinds 1 januari 2017 verzorgen wij onder de naam Activiteiten Vrijzinnige Protestanten  (AVP) een programma  rond het thema 'Bezinning en Inspiratie'. Een initiatiefgroep organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten op zondagmiddag en door de week: ZIN op Zondag en ZIN door de Week. Activiteiten op het terrein van geloof en levensbeschouwing in relatie tot kunst, literatuur, cultuur en wetenschap. Voor de voormalige leden en vrienden van de VVP is een Vrijzinnige Sociëteit in het leven geroepen waardoor wij maandelijks rond een onderwerp bij elkaar komen. Deze sociëteit voorziet duidelijk in een behoefte.

Uitgangspunten

Bij de start van onze activiteiten is een aantal uitgangspunten geformuleerd waar we ook in het nieuwe seizoen voor staan.

* We organiseren onze activiteiten rond het thema Bezinning en Inspiratie vanuit het Vrijzinnige gedachtegoed.

* We willen onze doelgroep verbreden met mensen van verschillende leeftijd, levensbeschouwelijke achtergrond en komend uit de omgeving.

* We willen ons aanbod van activiteiten vergroten zodat ook niet-vrijzinnigen zich daardoor aangesproken voelen.

* We zoeken samenwerking zoeken met andere partners waaronder de kerken, het Dorpscentrum en het  Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed.

 

Samenwerking

We bieden in het nieuwe seizoen een gevarieerd activiteitenaanbod dat op het terrein van zingeving, spiritualiteit en inspiratie aanvullend is. Alle activiteiten vinden plaats in het Dorpscentrum in Oegstgeest. Hun thema: 'Ontmoeting en Verbinding' gaat goed samen met ons thema: 'Bezinning en Inspiratie'.

Recent ben ik toegetreden tot het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed. Deelname maakt het mogelijk anderen  beter te leren kennen en samenwerking mogelijk te maken met organisaties en mensen die zich inzetten voor kunst, cultuur en erfgoed in Oegstgeest. Het voorkomt overlap en nodigt uit tot creativiteit en enthousiasme. Het bevordert de onderlinge verbondenheid en doelmatigheid. Zo willen wij midden in de samenleving staan in Oegstgeest en omgeving. 

 

Oproep vrijwilligers

De coördinatie van de activiteiten ligt in mijn hand en samen met de grote inzet van onze initiatiefgroep kunnen we deze werkzaamheden met veel plezier verrichten. Graag doe ik een oproep voor enkele vrijwilligers van buiten de eigen VVP-groep, die bij de ontwikkeling van het programma willen meedenken, en ook willen helpen bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Ik kijk uit naar uw aanmelding. 

                                    Gerrie Kooijman