Pastoraal Werker

Artikelindex

 Achtergrond  

 

Gerrie Kooijman-van Andel is werkzaam geweest in de gezondheidszorg, de ouderenzorg en in de kerk.  Ze heeft jarenlange ervaring als pastoraal werker onder andere binnen de vrijzinnigheid en als geestelijk verzorger in een instelling en in de wijk in Rotterdam.   

In deze functies heeft ze activiteiten verzorgd op het gebied van zingeving en welbevinden. 

Ook heeft ze aan de basis gestaan van het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam.  

Vanuit de Laurenskerk in Rotterdam heeft ze een project begeleid rond ouderen en sociaal isolement in de wijk.

 

Kwaliteiten die haar kenmerken: 

pionieren en experimenteren, nieuwe initiatieven ontplooien, zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit, verbinden van mensen en organisaties binnen en buiten Oegstgeest, samenwerken met allerlei partners in de omgeving en verbreden van de doelgroep van deelnemers.