De initatiefgroep heeft de volgende leden, die samen met de coördinator het programma van activiteiten vormgeven en uitvoeren.

Mw. G. Kooijman-van Andel

Hr. K. Batenburg

Mw. T. de Boer- Donia

Hr. H. Bosscher

Mw. M. Driessen

Mw. C. Middelkoop-Koning

Hr. B.M. Vermet