Bestuur:

Voorzitter: Chris de Jonge

Frank Brunnekreeft, penningmeester

Jaap van de Griend, lid

Mauk Matthes, secretaris

Jan Nielen, lid

Ds. Carola Dahmen, adviserend lid

Gerrie Kooijman, adviserend lid

 

De stichting heeft een ANBI-status.

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk uw vrijwillige bijdrage over te maken naar Stichting Steunfonds.

Banknummer Steunfonds: IBAN NL73 ABNA 0644 3486 15

t.n.v. St Vrijzinnig-Protestants Steunfonds te Leiden