Doelstelling:

a. Het ondersteunen van de pastorale zorg door een pastoraal werker aan de leden en vrienden van de voormalige VVP Leiden-Oegstgeest.

b. Het ondersteunen van de coördinatie van activiteiten die getuigen van een vrijzinnig protestantse geloofsopvatting uit te voeren door een pastoraal werker.

c. Het financieel ondersteunen van diaconale, culturele en/of sociaal-maatschappelijke activiteiten, die getuigen van een vrijzinnige protestantse geloofsopvatting.

d. Het bevorderen van het vrijzinnige gedachtegoed.

e. Het onderhouden van relaties met de Landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland en de Provinciale Verenigingen van Vrijzinnige Protestanten.