Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

Bestuur:

Voorzitter: Chris de Jonge

Frank Brunnekreeft, penningmeester

Jaap van de Griend, lid

Mauk Matthes, secretaris

Jan Nielen, lid

Ds. Carola Dahmen, adviserend lid

Gerrie Kooijman, adviserend lid

 

De stichting heeft een ANBI-status.

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk uw vrijwillige bijdrage over te maken naar Stichting Steunfonds.

Banknummer Steunfonds: IBAN NL73 ABNA 0644 3486 15

t.n.v. St Vrijzinnig-Protestants Steunfonds te Leiden

Doelstelling:

a. Het ondersteunen van de pastorale zorg door een pastoraal werker aan de leden en vrienden van de voormalige VVP Leiden-Oegstgeest.

b. Het ondersteunen van de coördinatie van activiteiten die getuigen van een vrijzinnig protestantse geloofsopvatting uit te voeren door een pastoraal werker.

c. Het financieel ondersteunen van diaconale, culturele en/of sociaal-maatschappelijke activiteiten, die getuigen van een vrijzinnige protestantse geloofsopvatting.

d. Het bevorderen van het vrijzinnige gedachtegoed.

e. Het onderhouden van relaties met de Landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland en de Provinciale Verenigingen van Vrijzinnige Protestanten.