Wat is Vrijzinnig?

De kern van het christelijk geloof is vrijheid. De God die wij in dat geloof zoeken en vinden, wil ons bevrijden van alles wat een mens klein, bang en afhankelijk maakt. Geen kerkelijke leer of traditie mag die bevrijding in de weg staan. Vrijzinnigen streven daarom naar een geloof dat kritisch, nieuwsgierig en open is.

Kritisch: niet alleen tegenover de christelijke overlevering, maar in een wereld vol onrecht en geweld ook tegenover de valse zekerheden die ons in cultuur en maatschappij worden voorgehouden en opgedrongen.

Nieuwsgierig: wij geloven in God als een geestelijke macht die mensen blijft zoeken en inspireren dwars door alle veranderingen in ons bestaan heen. Daarom speuren wij steeds naar nieuwe woorden, nieuwe uitingsvormen om dat geloof bij onszelf te versterken en voor anderen toegankelijk te maken.

Open: wij geloven dat conflicten en tegenstellingen tussen mensen niet worden opgelost door ze te verdoezelen, maar evenmin door ze op te sluiten in een wereldbeeld van wij tegenover zij. Daarom staan wij open voor iedereen die grondige discussie niet schuwt en daarbij blijft zoeken naar wat mensen verbindt.

Alles wat wij zelf aanbieden aan kringen, lezingen en evenementen en wat wij samen met anderen organiseren wil getuigen van dit geloof en vertrouwen.

Dr. L. Leertouwer