Nieuwsbrief

Vrijzinnige Nieuwsbrief Leiden-Oegstgeest  -21-

28 juni t/m 19 september 2021

 

Redactie Mw. E.J.H. van de Griend-Berckenkamp (071-5892448)

Mw. G. Kooijman-van Andel (06-18392604)

Postadres Mw. S. Nielen, Duinzichtstraat 13A, 2341 BW Oegstgeest (071-5156187), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastor Mw. G. Kooijman-van Andel, pastoraal werker en coördinator activiteiten

 

Vrijwillige bijdrage Stichting Steunfonds

Als u de Activiteiten van de Vrijzinnige Protestanten een warm hart toedraagt, dan is uw gift of vrijwillige bijdrage van harte welkom op onderstaand rekeningnummer van Stichting Steunfonds. De stichting heeft een ANBI status.  Banknummer Steunfonds: IBAN NL73 ABNA 0644 3486 15 t.n.v. Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds te Leiden.

Gedicht Oogstlied  van A.C.W. Staring

Sikkels klinken;
Sikkels blinken;
Ruischend valt het graan.
Zie de bindster garen!
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!

’t Heeter branden
op de landen
Meldt den middagtijd;
’t Windje, moe van ’t zweven,
Heeft zich schuil begeven;
En nog zwoegt de vlijt!

Blijde Maaiers;
Nijvre Zaaiers,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galm’ het Mastbosch weder,
Als gij juichend zingt.

Slaat uwe oogen
Naar den hoogen:
Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,                              
Vriend’lijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.  Pastoraat

 

Bezoek

 

Als u behoefte heeft aan een ontmoeting en/of telefoontje, neem gerust contact met me op. Een-op-een bezoeken doe ik nog steeds of bij een echtpaar op bezoek gaan. Vanaf half juli zal ik ook weer mensen in het verpleeghuis bezoeken. Vanaf die tijd ben ik volledig gevaccineerd.

 

Overlijden - In memoriam

 

Aangezien het helaas niet mogelijk is in coronatijd een uitvaart bij te wonen heb ik ervoor gekozen een uitgebreider in memoriam te schrijven. Mocht iemand graag de liturgie en/of het programma willen zien, laat het me weten.

In Memoriam Jan van Beest

19 april is Jan Hendrik Theodoor van Beest overleden op 95 jarige leeftijd. Hij woonde het laatste jaar in R.K. Zorgcentrum Roomburgh waar hij liefdevol is verzorgd.  In de jaren daaraan voorafgaand heb ik Jan vele malen thuis bezocht en gesproken vanaf het moment van het overlijden van zijn zus in begin 2015 en zijn vrouw in augustus van datzelfde jaar. We zullen hem herinneren als broer van Dita Kemner en een musicus in hart en nieren. Jan heeft in velerlei bandjes gespeeld op gitaar, bas en ukelele en maakte jarenlang deel uit van o.a. Het Leids Kamerkoor, het Madrigalenkoor en Accoord; ook zong hij bij Libera Voce waar hij tot op het einde met hart en ziel gezongen heeft. Jan was een markante persoonlijkheid met zijn diepe donkere en lage, unieke stem. Door corona heb ik hem het afgelopen jaar slechts één keer kunnen bezoeken.

Boven de rouwkaart stond:

Langzaam ben je van ons weggegleden,

elke dag een beetje meer.

Telkens werd je iets ontnomen,

dat deed jou en ons zeer.

Het is een gemis, een stille pijn, 

dat je nooit meer bij ons zult zijn.

 

De crematieplechtigheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

 

In memoriam Thea Kok

 

11 juni is Dorothea Hermina Kok, echtgenoot van Cor Lammers op 89 jarige leeftijd overleden. Tot ruim een jaar geleden woonde zij in de flat op de Aert van Neslaan. Het laatste jaar heeft zij in Rustenborch gewoond.

Thea was een bijzondere, innemende, zelfstandige en bescheiden vrouw. Een liefhebbende echtgenoot van Cor en aanwezige moeder voor haar drie kinderen Rik, Jaap en Willemijn.  

Altijd belangstellend naar de ander. Haar eerste vraag bij mij was altijd: “Hoe is het met jou?” Ze was iemand die echt geïnteresseerd was, doorvroeg en een heel brede interesse had in geloof en religie, maatschappij, de vrouwenbeweging, natuur en de wereld. Ze had een eigen mening die ze ook liet horen. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo is ze jaren lang actief betrokken geweest bij de PGO. Ze heeft in de kerkenraad  gezeten en op het Kerkelijk Bureau administratief werk gedaan.

Vanaf ongeveer 1997 is zij gaan kerken bij de VVP waar ze het erg naar haar zin had. Zij heeft ook nog in het bestuur gezeten. Haar geloof is geleidelijk aan veranderd. Er kwamen steeds meer vragen en minder antwoorden. Ze is zich als mens en gelovige tot het einde toe blijven ontwikkelen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 16 juni in het Groene kerkje en is op Thea’s verzoek geleid door Marjan Driessen en Gerrie Kooijman. Ze heeft zelf tot in de puntjes haar afscheid met ons voorbereid en gekozen voor de twee trouwteksten van haar ouders en van Cor en haarzelf. 

Filippenzen 4:6 en 7:  ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede  van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (NBV) (De trouwtekst van de ouders van Thea)

Hooglied 2:15: ‘Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken’. (NBV) (De trouwtekst van Thea en Cor)

Verhuizing

Adriana Bijl is vanuit Oegstgeest verhuisd naar De Gerto-Bloementuin (Marente), Rijnsburgerweg 4-219, 2215 RA Voorhout. Tel. 0252-262241( privé nummer van Adriana). Een telefoontje stelt ze zeer op prijs. Adriana verzorgde binnen de VVP altijd de Amnesty International kaarten. 

Vakantie Gerrie

Van vrijdag 18 juni tot woensdag 7 juli ben ik met vakantie en heb ik studiedagen. Ds. Marjan Driessen zal in deze periode waarnemen. ( tel 071-5131422) 

Van vrijdag 20 augustus tot maandag 13 september ben ik op vakantie en heb ik studiedagen. Ds. Katrijne Bezemer zal in deze periode waarnemen. Zij werkt als voorganger bij Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg. Sommige van u kennen haar van de vroegere gastpreekbeurten in het Dorpscentrum. Zij is bereikbaar onder nummer 071-5320438.  Indien  zij even niet bereikbaar is graag inspreken. Dan wordt u snel teruggebeld. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Coronamaatregelen

 

Houd de informatie in de plaatselijke media nauwlettend in de gaten waaronder de Oegstgeester Courant en of bel of mail mij. Het Dorpscentrum heeft een coronaprotocol opgesteld met een aantal basisregels en specifieke regels voor de anderhalve-meter-samenleving. In het nieuwe programmaboekje zijn de maatregelen opgenomen. Het is noodzakelijk u aan te melden voor de activiteiten en ook voor kerkdiensten. Met de keuze van de zalen is rekening gehouden met de 1,5 meter. Zo dragen we samen zorg dat we de adviezen goed kunnen opvolgen. Bij Kunst & Spiritualiteit zijn de tijden veranderd (15.00 - 17.00 uur) en zal er vanwege de maatregelen dit seizoen geen afsluitende maaltijd zijn. Neem bij vragen contact met mij op. Gerrie Kooijman, 061839 2604.

 

Start Activiteiten 

Vanaf augustus starten we de activiteiten weer nu velen gevaccineerd zijn. Uit voorzorg blijft het noodzakelijk om u aan te melden voor de activiteiten. Ook is het wenselijk dat u gevaccineerd bent als u aan de activiteiten wilt deelnemen. Dit is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

 

Agenda Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

 

 Voor uitgebreidere informatie van de activiteiten verwijs ik u naar het AVP jaarboekje.

 

Augustus 2021

Wo 4 10.30-12.30u Vrijzinnige Sociëteit   DcO

 

September 2021

Wo 15 10.30-12.30u Vrijzinnige Sociëteit   DcO

Di 21 20.00-21.00u Meditatie   RBK

Zo 26 15.00-17.00u Kunst&Spiritualiteit- Martijn Kogelenberg   DcO

Ma 27 20.00-22.00u Literatuur&Religie   DcO

Di 28 14.30-16.30u Literatuur&Religie   DcOToelichting onderwerpen Vrijzinnige Sociëteit    

4 aug ‘gezond weerzien’ en gesprek aan de hand van een vraag, Gerrie Kooijman

15 sept vervolggesprek over de Vrijzinnigheid, Chris de JongeKerkdiensten en coronamaatregelen

 

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de kerkdienst al dan niet doorgaan. Geef u in elk geval op als u van plan bent te komen gezien het aantal mensen dat toegelaten kan worden. Houd het nieuws in de gaten in verband met de coronaregels.Kerkdienst o.l.v. ds. Marjan Driessen 

5 september 10.15 uur, Lokhorstkerk, Leiden

via kerkdienstgemist.nl kan de dienst  in ieder geval bijgewoond 

worden. Neem anders contact op met het kerkbureau , mw. H.B. 

Bakker, 071-5123392. Maandag 14.00 -16.30 uur en 

donderdag 9.30 -14.00 uur.

 

Kerkdienst o.l.v. ds. C. de Jonge 

20 juni 10.00 uur, de Rank, Katwijk

In het Pieter Groen college, Helmbergweg 10, ingang Zuid, 

2221 SZ Katwijk. Voor info. en opgave: H.Onink, tel. 071-4031533. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

12 september 10.00 uur, De Pelgrim, Apollotoren 2, 2324 DR Leiden, nieuwe 

vierplek  Leiden Zuidwest (naast het Vlietlandcollege). 

Voor info. en opgave: mw. Trieneke van Berkum, scriba,

tel: 071-8893536  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

3 oktober             10.00 uur, Vredeskerk, Leiden

Opgave voor de Vredeskerk loopt via Marieke Boter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkdienst Lokhorstkerk om 10.15 uur                                                                                             

Graag verwijs ik u voor de overige diensten naar de website www.doreleiden.nl en de plaatselijke kranten en weekbladen.  

 

 

DoRe activiteiten komende maanden in Lokhorstkerk                                                                                  Uitgebreidere informatie treft u in het jaarboekje van de AVP, DoRe en de Lokroep en op de website:  nieuwvrijzinnig.nl en doreleiden.nl.