februari 2022, Oegstgeest

 

Geachte mevrouw/heer,

 

De Voorjaarsbijeenkomst is verschoven vanwege het afscheid van Gerrie Kooijman van 21 mei naar zaterdag 7 mei.

Zaterdag 7 mei a.s. zal de laatste Voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden in de ons vertrouwde Brasserie Park, van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp.

Namens het Steunfonds nodig ik u daar van harte voor uit.

Vanaf 10.30 uur bent u welkom. Om 11.00 uur zal het samenzijn officieel beginnen.

I.v.m. de voorbereidingen voor deze bijeenkomst wil ik graag van u weten of u aanwezig kunt zijn. U kunt zich bij mij aanmelden. Graag voor zaterdag 23 april.

We verheugen ons erop in kleine kring samen te zijn en te genieten van elkaars gezelschap. Mocht u een leuk idee hebben om invulling aan dit samenzijn te geven, laat het me weten.

 

 

Een vriendelijke groet,

Gerrie Kooijman, pastoraal werker

06-18392604