STILTE EN BEZINNING

Wanneer: n.t.b.

STILTE EN BEZINNING

Ik breng stilte op mijn lippen ik breng stilte in mijn ziel

ik breng stilte in mijn hart. Verstil mij, o Heer,

zoals u de storm stilde. Omhul mij, Heer,

in uw vrede.

Stilte een plek geven, is de wens van een aantal gemeenteleden. Daarom gaan we ook dit seizoen verder met activiteiten waarbij het gaat om stil worden en ruimte maken om ons hart te openen, in liefdevolle ontmoeting met de Eeuwige.