Liturgie

 

Inspiratie op Palmzondag

9 april 2017

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

 

Voorganger ds Carola Dahmen

Muziek Frederik Vos

 

Aansteken kaars en stilte

Lied 295 (Wees hier aanwezig, woord ons gegeven)

Inleiding

 

Psalmgebed (Psalm 72 naar Huub Oosterhuis) afgewisseld met 27a (refrein)

Er zou van godswege een koning,

Een koning komen - een koning!

Om orde te stellen op zaken:

Onkreukbare rechtspraak voor allen,

Opgetild de vernederden,

Vreemdeling geëerbiedigd,

Mensenrechten gewaarborgd:

Van godswege een koning. 

Lied 27a

Vrede de bergen de dalen

Vrede het graan op de akker

Schoven gerechtigheid, brood

Op de planken der armen.

Er zou een helper, een godmens - 

Arme, je schreeuwde om hulp,

Nu is je helper gekomen

Vrouwe, hier is uw helpman.

Lied 27a

 

Er zou, als dauw over rozen,

Genezing zijn voor de zieken,

Grote schoonmaak van zielen

Vrijkoop van kostbaar bloed:

Uittocht uit slavenhuizen

Tirannen van hun tronen

Een thuisland voor de ontheemden

Een taal van vrede en hoop

Lied 27a

Er zou een gezalfde komen

Op de rug van een ezeltje

Overal heen waar mensen

Worden geschonden - hij zou

Hun woorden verbinden, hun ogen

Doen op-lichten, hij zou

De wanhopigen zoeken:

Zij zal ons zoeken en vinden.

Lied 27a 

Vrede de kopermijnen

Vrede de olievelden

Vrede de zwanenmeren

Vrede de regenwouden

Zou het worden godweet - 

Vrede de maan van die koning,

Moge zijn koninkrijk bloeien,

Vrede voor jou en voor jou

Lied 27a

Wij die dit zingen, wat zullen

Wij hopen, huilen en smeken?

Kom toch haastig, vandaag nog

En dood zal niet meer zijn.

Zou het worden en blijven

Mensen tot rust gekomen

Pleinen hemelse vrede,

Amen zou het, ja amen.

 

 

 

Stilte

 

Jesaja 50:4-7Stilte

 

Matteüs 21:1-9

 

Stilte

 

Lied 551 (Hosanna, hosanna)

 

Overwegingen bij Palmzondag

Stilte

 

Heilig chaos:

We bespreken eerst met onze buurvrouw/man en dan in de hele groep de volgende vraag: 

Kun je geloven in een ‘zwak’ mens?

 

Lied 556:1, 2, 3, 4, 5 (Alles wat over ons geschreven is)

 

Voorbeden en aansteken van kaarsen

 

Lied 430 (Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige)

 

Stilte

 

We verlaten de ruimte wanneer we er klaar voor zijn.

 

 

Foto’s Versperdienst tgv Palmpasen 9 april 2017 in het Dorpscentrum

   

Carola Dahmen en Frederik Vos Carola bespreekt haar vragen

   

 

 

Carola Dahmen en Frederik Vos

Carola bespreekt haar vragen

Aandachtige toehoorders

Kees Stafleu heeft een punt