Lezing over Erasmus

 ‘ Reizigers zijn wij in deze wereld, geen bewoners’. ( Desiderius Erasmus)

Boeiende lezing over Erasmus door dr. J. Bloemendal

 

Afgelopen 18 oktober heeft dr. Bloemendal, senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Amsterdam de toehoorders op een boeiende wijze kennis laten maken met Erasmus. Hij begon zijn lezing met de vraag: ‘Wat weet u van Erasmus?’

Hij vertelde wie Erasmus ( 28 oktober 1466 – 11 juli 1536) was als mens en theoloog, de tijd en de omstandigheden waarin hij heeft geleefd en gewerkt, over zijn gedachtegoed én wat hij ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Erasmus deed rake uitspraken zoals: ‘Is het hele leven niet een toneelstuk waarin iedereen optreedt met een eigen masker en allen hun rol spelen totdat de regisseur hen van het toneel laat verdwijnen’. Een andere : ‘ Reizigers zijn wij in deze wereld, geen bewoners’.

Zijn lijfspreuk, zijn motto luidt: ‘Ik ga voor niemand opzij’. Dat heeft hij ook in de praktijk gebracht.

Éen van de meest bekende boeken is de Lof der Zotheid, waar hij ieders eigenaardigheden uitvergrootte en bespotte. Een proto-ironicus c.q. een cabaretier.

Erasmus stond voor : productiviteit, religiositeit en theologie, selfmade, filosoof en meer, elegantie, pacifisme, wellevendheid, vrouwvriendelijkheid,tolerantie, inspiratie en wereldburgerschap.

Wie Erasmus was en waar hij voor stond, liet dr. Bloemendal ons weten a.h.v. een tiental kenmerken van Hans Trapman :

1. Hij was productief. Naast de Lof der Zotheid heeft hij ruim 100 werken geschreven.

2. Hij was religieus. Het grootste deel van zijn werk is religieus van aard.

3. Hij was een selfmade man. Hij heeft een beeld van zichzelf geschetst in brieven van een selfmade intellectueel zonder familiebanden, gesteld op vriendschap.

4. Hij was meer dan een filosoof. Hij was geen systematisch denker, eerder iemand die de praktische leefregels hanteerde.

5. Zijn stijl was elegant. Hij streefde ernaar mooi Latijn te schrijven.

6. Hij was pacifistisch.

7. Hij was sociaal. Hij leerde hoe je je in het dagelijks leven sociaal moest gedragen.

8. Hij was vrouwvriendelijk. Hij vond het mooi als vrouwen zich intellectueel ontwikkelden en als ze zelf de bijbel lazen.

9. Hij was tolerant.

10. Hij was inspirerend.

11. Hij was een wereldburger of in elk geval een Europeaan volgens dr. Bloemendal.

Na de pauze ging hij met de aanwezigen in gesprek aan de hand van een aantal vragen die gesteld werden.

Dat Erasmus mensen nog steeds iets te zeggen heeft, bleek deze avond wel gezien de aandacht en de goede vragen van een aantal van de vijftig belangstellenden. 

550 jaar Erasmus, verrassend actueel!

 

dr. J. Bloemendal in gesprek met mensen in de zaal