Kunst

Op de eerste bijeenkomst van Kunst & Spiritualiteit, zal Wem Timmermans, erkend iconograaf, spreken over de geschiedenis van Iconen, de traditie van de icoonschilderkunst en haar spiritualiteit en symboliek. 

Al in de vierde eeuw bestonden er iconen van Christus, van de Moeder Gods, van de Aartsengelen,  Apostelen en Heiligen. Vanaf de negende eeuw werden door middel van Iconen ook geloofsmysteries visueel gemaakt, zoals de Menswording van Christus, en zijn Dood en Verrijzenis. Iconen beelden uit wat de Bijbel vertelt, wat de Sacramenten ons laten vieren en wat Heiligen te zeggen hebben. Iconen wijzen vragende mensen naar de zin van het bestaan, bieden hoop bij zorgen en verdriet. Iconen bieden uitzicht op onze uiteindelijke bestemming. Een Icoon stelt degene die is afgebeeld tegenwoordig. De afgebeelde nodigt uit tot ontmoeting.